Bewoners van Melick lieten kritische geluiden horen op de presentatie van projectontwikkelaar Thalia van de herbestemming van de kerk van Melick op woensdag 16 november. Na een introductie door dhr. Slangen, wethouder van Roerdalen, presenteerde Thallia de verbouwingsplannen in de kerk van Melick zelf.

Vragen

Omwonende vraagt: Met de komst van de appartementen in de kerk komen er minimaal 17 auto’s bij. Waar blijven die?

Thallia: In de openbare ruimte, op de Markt.

Andere aanwezige zegt: Maar we hebben nu al overlast van het winkelpersoneel, dat niet mag parkeren op de Markt en daarom in de straten eromheen de auto wegzet.

Thallia: We kunnen ook de auto’s laten parkeren op de eigen grond rondom de kerk, want ieder appartement heeft een deur en een tuintje op de begane grond. Appartementbewoners zouden dan hun auto in het eigen voortuintje kunnen zetten.

Vraag omwonende: met uitgangen op de begane grond en eigen voortuintjes gaan gaan de bewoners afscheidingen tussen de tuintjes zetten. Dan krijg je allemaal verschillende schotten tegen de kerk.

Thallia: De kerk heeft eigen grond om de kerk en daar kunnen we vanalles op doen. Ook eventueel extra parkeerplaatsen op de groenstrook aan de zijkant.

Omwonende: Uitbreiding parkeren gaat ten koste van groen. Er is een groene long het dorp bedacht en nu wordt dit volgezet.

Andere omwonende: De verrommeling van de Markt is nu al toegenomen. Dat gaat met toegenomen bewoning in de toekomst waarschijnlijk veel erger worden. Er moet een plan komen om de verrommeling van de markt tegen te gaan.

Wethouder Slangen: Er is geen geld om de Markt op te knappen. Het heeft te maken met vergunningen. Dat kunnen wij niet zo maar terugdraaien, dat is heel ingewikkeld.

Omwonende: Die reclamevlaggen haal je zo weg hoor.

Thallia: Wat betreft parkeerplaatsen wil ik relativeren: In Eindhoven is een enorm appartementencomplex neergezet waar maar 10% van de bewoners een parkeerplaats kreeg toegewezen. We moeten naar mobiliteit toe en meer OV.

Omwonende: Melick is niet vergelijkbaar met Eindhoven. Eindhoven is een stad, daar hebben mensen geen auto omdat ze OV hebben.

Andere omwonende: Ik kijk nu uit op het ronde gebrandschilderde roosvenster van de kerk, waarachter ik ook het licht zie branden. Jullie hebben appartementen ingetekend aan het gebrandschilderde roosvenster op de voorgevel van de kerk. Hoe gaat dat eruit zien? Want ik neem aan dat de appartementsbewoners van de kerk naar buiten willen kijken. Er is nu een zichtas van omwonenden met uitzicht op het gebrandschilderde ronde venster. Gaat het glas uit het venster? Jullie hebben het niet ingetekend. Ik ga het mooie roosvenster missen als het weg is.

Thallia: Dat roosvenster zal in een latere fase worden ingetekend. We moeten nog bekijken. Ik weet niet of de kerk een gemeentelijk monument is.

Aanwezige: Het is een Rijksmonument.

Andere aanwezige: Er staat nergens in de Thallia tekeningen wat er aan de buitenkant gedaan wordt. Jullie zeggen “minimale ingrepen”, maar ik neem aan dat de torenappartementen ramen krijgen of de eerste verdieping een balkon. Dat vind ik toch wel meer dan een minimale ingreep.

Andere omwonende: Ik woon in een eenlagige bungalow in de straat aan de kerk waar we geen verdieping op mogen plaatsen. Maar nu mogen er opeens wél appartementen gebouwd worden, hoog in de kerktoren, maar een tiental meters verderop. Ik vind dat niet correct. En dan gaat het inderdaad om financiën. Want gewone inwoners zijn wél aan sterke regels gebonden over de hoogte. De aangrenzende woningen uit de jaren zeventig zijn laagbouw van 1 laag met grote vensters, dus deze woningen zijn niet beschut tegen inkijk vanuit de kerktoren.

Thallia: Dan plant je toch bomen ertussen?

Andere aanwezige: Dat trek je niet met een boom. Of een paar bomen. En hoe lang stáán die bomen er?

Aanwezige: Als ik hier op de Markt een toren wil bouwen met appartementen zo hoog als de kerktoren dan krijg ik geen vergunning. Als ik een hutje in de tuin bouw hoger dan 3 meter mag dat ook niet van de gemeente.

Thallia: Maar die kerktoren staat er al.

Dezelfde aanwezige: Ja, maar de kerktoren heeft nu geen woonbestemming. De kerktoren is leeg. Jullie willen appartementen erin maken met bewoners die overal op uitzien. Dat is anders.

Andere omwonende: Bewoning van de kerktoren gaat ten koste van mijn privacy. Ze kijken mijn raam in. Ze gaan recht in mijn tuin kijken.

Omwonende: Er is gezegd dat omwonenden een brief zouden krijgen met uitnodiging voor deze avond, maar ík heb geen brief gekregen. Als meer mensen die brief hadden gekregen dan had u heel andere vragen gekregen nu.

Thallia: Er is inderdaad geen brief rondgedeeld.

Wethouder Slangen: Dat was wèl afgesproken.

Aanwezige: Er is geen liturgische noodzaak om de klok uit de kerktoren te halen want de kerk wordt niet ontwijd. Als een kerk ontwijd wordt, haalt de katholieke kerk het altaar en de klok eruit, maar dat hoeft hier helemaal niet, want er blijft een kapel in de kerk. De enige reden om de klok eruit te halen is financieel, zodat er meer appartementen in kunnen komen.

Thallia: Op de discussie rondom de klok wil ik liever niet ingaan. Dat staat los hiervan.

Aanwezige: Het is wel het einde van een bijna 700-jarige traditie. Het is ook het enige teken van het ontstaan van ons dorp. Deze klok luidt al bijna 700 jaar in Melick en waarom kan hij niet gewoon blijven hangen en luiden met Pasen en Kerstmis? We geven al zo veel tradities op. Je kan hem toch 2 keer per jaar luiden?

Thallia: Dat hoor je wel binnen.

Aanwezige: We hebben het nu net toch ook hier gehoord. Hoe erg is dat nou?

Thallia: Er wordt heel zorgvuldig met spullen in de kerk omgegaan. De kerk en bisdom verdeelt de spullen opnieuw. Wij willen een lege kerk met oplevering. Als je kerkbanken wil laten ophalen zet je ze op internet en een uur later zijn ze weg en opgehaald.

Aanwezige: Door wie? Wie haalt die kerkbanken dan op? Gratis? Want wat hier aan inventaris, dat is van iedereen, niet alleen van de kerk of van het bisdom. Daar hebben álle parochianen van Melick aan meebetaald en onze voorouders. U kunt de namen van de schenkers op de schilderijen van Windhausen lezen. Een kerk registreert en beschermt de inventaris niet hetzelfde als een museum. Ik denk niet dat ze een Axiellregistratie hebben.

Thallia: Wij gaan niet over de inventaris.

Omwonende: Wat zijn de aanpassingen voor senioren?

Thallia: Die zijn er niet. Alleen als het ons gevraagd wordt maken we een zorgappartement. De kerktoren wordt doorbroken voor een grote liftschacht en een lift waar een ambulancebed in moet kunnen.

Vijftig procent van de woningen is voor Melick. Daar zijn geen afspraken over want wij mogen dat niet wettelijk vastleggen.

Andere aanwezige: Wat gebeurt met het ronde torentje van de Mariakapel? De Mariakapel kun je betreden vanaf de hoofdingang. Ik vind het Mariakapelletje fijn. Ik zou willen dat het Mariakapelletje blijft.

Thallia: In het torentje van de Mariakapel komt een woning.

Aanwezige: Ik vind het jammer dat de kapel verplaatst wordt naar het donkerste van de kerk. Waarom blijft de kapel niet op de plek waar nu de zijkapel al is? Liturgie is gericht op licht; daarom zijn kerken op het oosten gericht. In de herbestemming zit de kapel in een ander gedeelte vleugel, het donkerste gedeelte van de kerk.

Thallia: Dat wilde het kerkbestuur.

Aanwezige: Verdwijnen de glas-in-loodvensters?

Thallia: We zijn gebonden aan bouwbesluiten over de hoeveel licht een appartement moet hebben. Dus er zal helder glas in komen.

Aanwezige: Wie is eigenlijk de opdrachtgever van de herbestemming? Wie verkoopt het aan wie? Naar wie gaat het geld?

Thallia geeft niet echt antwoord.

Andere aanwezige: Het kerkbestuur heeft een brief gekregen van het Bisdom met een voor herbestemming. Het kerkbestuur vindt een investeerder en doet een aanbetaling en zoekt een projectontwikkelaar.

Omwonende: Maar hoeveel voorstellen krijgen we dan nog hierna? Of is Thallia de enige projectontwikkelaar die is aangezocht?

Thallia: Ja.

Omwonende: Hoeveel is het jaarlijks tekort en hoe hoog is de jaarlijkse afdracht aan bisdom?

Aanwezige: De kerk heeft jaarlijks 8000 euro te kort.

Andere aanwezige, betrokken bij de kerk: Mag ik dat corrigeren? Het was eerst 30.000 euro, maar door ingrepen en geluk hebben we het omlaag weten te brengen naar 8000 euro. De parochie bezit 20 hectare land. En als iedereen die hier zit, die het nu jammer vindt, de kerkbijdrage had betaald, dan was dit hier allemaal niet nodig geweest.

Aanwezige: Is de verbouwing van de toren en de kapel reversibel?

Thallia: Nee. Het gewelf boven het koor en altaar zal niet meer bestaan en kan ook meer terugkomen.

Omwonende: Er zijn stappen gemist voor de inspraak door de raad. In Art. 4 bijlage 2 wordt de raad buitenspel gezet. Er wordt een Verklaring van Geen Bedenking afgegeven. Dan hoeft een bestemming ontwerpplan niet terug maar de raad. Dan is er dus geen inspraak meer mogelijk.

Omwonende: In het laatste stadium kan de raad alleen nog maar ja of nee zeggen en in de praktijk is het er dan al zo ver doorheengeduwd dat men toch geen nee meer durft te zeggen.

Wethouder Slangen: Het definitief ontwerp gaat naar de raad. Het college gaat aan de slag met ontwikkelaar Thallia en besluit samen met gemeente.
Dezelfde omwonende weer: Is er dan nog wel een inspraakavond vóór het Ontwerp omgevingsverordening. Of is er dan al helemaal niets meer aan te doen?

Wethouder Slangen: Ja, er komt nog een inspraakavond.

Thallia: Zijn jullie niet naar de hoorzitting geweest? Daar had je inspraak kunnen doen.

(Opm.: Het raadsbesluit viel tijdens de lockdown, slecht of niet gecommuniceerd).

Geluiden gehoord tijdens de napraat

  • “Waarom maken ze niet een grote ruimte van wat nu de kapel en het koor, de altaarruimte is? Dan kun je, als er geen kerk is, prachtige optredens houden, concerten of vergaderbijeenkomsten.”
  • “Waarom doen ze geen bijeenkomsten in de Andreaskerk voor crematies? Ze kunnen toch ruimte daarvoor verhuren zonder mis of communie? Dat doen ze bij Oolderhof ook. Daar zit het altijd vol geboekt.”
  • “Ik maak me serieus zorgen want vanuit elke slaapkamerraam zie ik de kerktoren. Dat betekent dat de torenappartementsbewoners straks rechtstreeks in de slaapkamers van mijn kinderen gaan kijken.”
  • “Kunnen jullie de klok niet openbaar toegankelijk en achter glas in het kerkgebouw neerzetten?”
  • “De kerktorenramen zijn zichtbaar in de Oo. Dat betekent dat omgekeerd ook de appartementsbewoners tot in de Oo en de Exgaard kunnen kijken. De werkelijke kring van belanghebbenden is veel groter dan direct omwonenden; veel groter dan de gemeente ons wil doen geloven.”
  • “Tegen mij is gezegd dat de hoorzitting alleen voor genodigden was.”
  • “Als de plannen gewijzigd worden is de kerk haar aanbetaling kwijt. Ze zitten klem.”
  • “Ik ben niet tegen gedeeltelijke herbestemming maar niet ten koste van álles.”
  • “De kerktoren wordt een uitkijktoren.”