Herinneren en herdenken

Leestijd: 6 minuten

Melick liet kritische geluiden horen op de presentatie van projectontwikkelaar Thallia van de herbestemming van de kerk van Melick woensdag 16 november.

Na een introductie door dhr. Slangen, wethouder van Roerdalen, was er een presentatie van Thallia zelf in de kerk van Melick.

Vragen

Omwonende vraagt: Met de komst van de appartementen in de kerk komen er minimaal 17 auto’s bij. Waar blijven die?

Thallia: In de openbare ruimte, op de markt.

Andere aanwezige zegt: Maar we hebben nu al overlast van het winkelpersoneel, die mogen niet parkeren op de Markt en zetten daarom in de straten eromheen de auto weg.

Thallia: We kunnen ook de auto’s laten parkeren op de eigen grond rondom de kerk, want ieder appartement heeft een deur en een tuintje op de begane grond. Appartementbewoners zouden dan hun auto in hun eigen voortuintje kunnen zetten.

Vraag omwonende: Dan gaan de bewoners van de kerk verschillende schotten en tuinafscheidingen tegen de kerk zetten.

Thallia: De kerk heeft eigen grond om de kerk en daar kunnen we vanalles op doen.

Omwonende: Uitbreiding parkeren gaat ten koste van groen. Er is een groene long in het dorp bedacht en nu wordt het volgezet.

Andere omwonende: De verrommeling van de Markt is nu al toegenomen. Dat gaat met toegenomen bewoning in de toekomst waarschijnlijk nog veel erger worden. Er moet een plan komen om de verrommeling van de Markt tegen te gaan.

Wethouder Slangen: Er is geen geld om de Markt op te knappen. En het verrommelen heeft te maken met vergunningen. Dat kunnen wij niet zo maar terugdraaien, dat is heel ingewikkeld.

Omwonende: Die reclamevlaggen haal je zo weg hoor.

Thallia: Wat betreft parkeerplaatsen wil ik relativeren: In Eindhoven is een enorm appartementencomplex neergezet waar maar 10% van de bewoners een parkeerplaats kreeg toegewezen. We moeten naar mobiliteit toe en meer OV.

Omwonende: Melick is niet vergelijkbaar met Eindhoven. Eindhoven is een stad, daar hebben mensen geen auto nodig omdat ze OV hebben.

Andere omwonende: Ik kijk nu uit op het ronde gebrandschilderde roosvenster van de kerk, waar ik ook het licht achter zie branden. Jullie hebben appartementen ingetekend aan dit gebrandschilderde roosvenster, op de voorgevel van de kerk. Hoe gaat dat eruit zien? Want ik neem aan dat de appartementsbewoners van de kerk naar buiten willen kijken. Er is nu een zichtas van omwonenden met uitzicht op het mooie roosvenster. Gaat het gekleurde glas uit het roosvenster? Jullie hebben het niet ingetekend. Ik ga het roosvenster missen als het weg is.

Thallia: Dat roosvenster zal in een latere fase worden ingetekend. We moeten dat nog bekijken. Ik weet niet of de kerk een gemeentelijk monument is.

Aanwezige: Het is een Rijksmonument.

Andere aanwezige: Er staat nergens in de Thallia tekeningen wat er aan de buitenkant gedaan wordt. Jullie zeggen “minimale ingrepen”; maar ik neem aan dat de bewoners in de torenappartementen ramen krijgen? Of iemand op de eerste verdieping een balkon? Dat vind ik toch wel meer dan een minimale ingreep.

Andere omwonende: Ik woon in een eenlagige bungalow waar we geen verdieping op mogen plaatsen. Maar nu mogen er opeens wél appartementen gebouwd worden hoog in de kerktoren. Slechts een tiental meters verderop. Ik vind dat niet correct. Gewone inwoners zijn wél aan sterke regels gebonden over de hoogte. De aangrenzende woningen uit de jaren zeventig zijn laagbouw van 1 laag met grote vensters, dus deze woningen zijn niet beschut tegen inkijk vanuit de kerktoren.

Thallia: Dan plant je toch bomen ertussen?

Aanwezige: Dat trek je niet met een boom. Of een paar bomen. En hoe lang staan die bomen er?

Omwonende: Als ik hier op de Markt een toren wil bouwen met appartementen dan krijg ik geen vergunning. Als ik een hutje in de tuin bouw hoger dan 3 meter mag dat ook niet van de gemeente.

Thallia: Maar die kerktoren staat er al.

Aanwezige: Ja, maar de kerktoren heeft nu geen woonbestemming. De kerktoren is leeg. Jullie willen appartementen erin maken met bewoners die overal op uitzien. Dat is anders.

Andere omwonende: Bewoning van de kerktoren gaat ten koste van mijn privacy. Ze kijken mijn raam in. Ze gaan recht in mijn tuin kijken.

Omwonende: Er is gezegd dat omwonenden een brief zouden krijgen met aankondiging en uitnodiging voor deze avond.

Thallia: Er is inderdaad geen brief rondgedeeld.

Wethouder Slangen: Dat was wèl afgesproken.

Andere aanwezige: Er is geen liturgische noodzaak om de klok uit de kerktoren te halen want de kerk wordt niet ontwijd. Als een kerk ontwijd wordt, haalt de katholieke kerk het altaar en de klok eruit, maar dat hoeft hier helemaal niet, want er blijft een kapel in de kerk. De enige reden om de klok eruit te halen is financieel, zodat er meer appartementen in kunnen komen.

Thallia: Op de discussie rondom de klok wil ik liever niet ingaan. Dat staat los hiervan.

Aanwezige: Het is wel het einde van een bijna 700-jarige plaatselijke traditie. Het is ook het enige teken van het ontstaan van ons dorp Melick. De klok luidt al bijna 700 jaar en waarom kan hij niet gewoon blijven hangen en luiden met Pasen en Kerstmis? We geven al zo veel tradities op. Je kan hem toch 2 keer per jaar luiden?

Thallia: Dat hoor je wel binnen.

Aanwezige: We hebben het nu net toch ook hier gehoord. Hoe erg is dat nou?

Thallia: Er wordt heel zorgvuldig met spullen in de kerk omgegaan. De kerk en het bisdom verdeelt de spullen opnieuw. Wij willen een lege kerk met oplevering. Als je kerkbanken wil laten ophalen zet je het op internet en zijn ze een uur later weg en worden ze opgehaald.

Aanwezige: Door wie? Wie haalt die kerkbanken dan op? Gratis? Want wat hier staat aan inventaris, dat is van íedereen, niet alleen van de kerk of van het bisdom. Daar hebben álle parochianen van Melick aan meebetaald en onze voorouders. U kunt de namen van de schenkers op de schilderijen van de kruisgang van Windhausen lezen. Een kerk registreert en beschermt de inventaris niet hetzelfde als een museum. Ik denk niet dat ze een Axiellregistratie hebben.

Thallia: Wij gaan niet over de inventaris.

Omwonende: Wat zijn de aanpassingen voor senioren?

Thallia: Die zijn er niet. Alleen als het ons gevraagd wordt maken we een zorgappartement. De toren wordt doorbroken voor een grote liftschacht en lift waar een ambulancebed in moet kunnen.

Andere aanwezige: Wat gebeurt met het ronde torentje van de Mariakapel? De Mariakapel kun je betreden vanaf de hoofdingang. Ik zou willen dat dat blijft.

Thallia: In het torentje van de Mariakapel komt een woning.

Aanwezige: Ik vind het jammer dat de kapel verplaatst wordt naar het donkerste gedeelte van de kerk. Waarom blijft de kapel niet waar op de plek waar nu de kapel al is? Liturgie is gericht op licht; daarom zijn kerken altijd op het oosten gericht. In de herbestemming zit de kapel in een ander gedeelte, het donkerste gedeelte van de kerk.

Thallia: Dat wilde het kerkbestuur. Koop

Aanwezige: Verdwijnen de glas-in-loodvensters?

Thallia: We zijn gebonden aan bouwbesluiten over de hoeveel licht een appartement mag hebben. Dus er zal helder glas in komen.

Aanwezige: Wie is eigenlijk de opdrachtgever van de herbestemming? Wie verkoopt het aan wie? Naar wie gaat het geld?

Thallia geeft niet echt antwoord.

Andere aanwezige: De kerk is van de parochie Melick en de parochie is íedereen. De kerk bezit ook grond.

Wat betreft de opdracht: het kerkbestuur heeft een brief gekregen van het Bisdom met een advies voor herbestemming. Het kerkbestuur vindt een investeerder, doet een aanbetaling. De investeerder geeft de opdracht aan een projectontwikkelaar.

Omwonende: Maar hoeveel voorstellen krijgen we dan nog hierna? Of is Thallia de enige projectontwikkelaar die is aangezocht?

Thallia: Ja.

Omwonende: Hoeveel is het jaarlijks tekort en hoe hoog is de jaarlijkse afdracht aan het bisdom?

Aanwezige: De kerk heeft jaarlijks 8000 euro te kort.

Andere aanwezige, betrokken bij de kerk: Mag ik dat corrigeren? Het was eerst 30.000 euro, maar door ingrepen en geluk hebben we het omlaag weten te brengen naar 8000 euro. De parochie bezit 20 hectare land. En als iedereen die hier zit, die het nu jammer vindt, de kerkbijdrage had betaald, dan was dit hier allemaal niet nodig geweest.

Aanwezige: Is de verbouwing van de kerktoren en de kapel reversibel? Ik bedoel ook het grote overkoepelende gewelf boven het altaar.

(Opm. red.: Het kruisribgewelf met de grootste overspanning)

Thallia: Nee. Het grote gewelf boven het koor en altaar zal niet meer bestaan en het grote gewelf kan ook niet meer terugkomen.

Omwonende: Er zijn stappen gemist voor de inspraak door de raad. In Art. 4 bijlage 2 de raad buitenspel gezet. Er wordt een Verklaring van Geen Bedenking afgegeven. Dan hoeft een bestemming ontwerpplan niet terug maar de raad. Dan is er dus geen inspraak meer mogelijk.

Wethouder Slangen: Het definitief ontwerp gaat wel naar de raad. Het college aan de slag met ontwikkelaar Thallia en besluit samen met gemeente.

Dezelfde omwonende: In het laatste stadium kan de raad alleen nog maar ja of nee zeggen en in de praktijk is het er dan al zo ver doorheengeduwd dat men toch geen nee meer durft te zeggen.

Dezelfde omwonende vraagt: Is er dan nog wel een inspraakavond vóór het Ontwerp omgevingsverordening. Of is er dan al helemaal niets meer aan te doen?

Wethouder Slangen: Dat zullen we gaan doen.

Thallia: Zijn jullie niet naar de hoorzitting geweest? Daar had je inspraak kunnen doen.

(Opm. red.: Het raadsbesluit was tijdens de lockdown, vooraf slecht of niet gecommuniceerd. Vele senioren kunnen niet in Teams).

Geluiden gehoord tijdens de napraat

  • “Waarom maken ze niet één grote ruimte van wat nu de kapel en het koor, de altaarruimte is? Daar kun je als er geen kerk is, prachtige optredens houden, concerten of vergaderbijeenkomsten.”
  • “Waarom doen ze geen bijeenkomsten in de Andreaskerk voor crematies? Ze kunnen toch ruimte daarvoor verhuren zonder een mis of communie te houden? Dat doen ze bij Oolderhof ook. Daar zit het altijd vol geboekt.”
  • “Ik maak me serieus zorgen want vanuit elke slaapkamerraam zie ik de kerktoren. Dat betekent dat de torenappartementsbewoners straks rechtstreeks in de slaapkamers van mijn kinderen gaan kijken.”
  • “Kunnen jullie de klok niet openbaar toegankelijk en achter glas in het kerkgebouw neerzetten?”
  • “De kerktorenramen zijn zichtbaar in de Oo. Dat betekent dus dat omgekeerd óók de appartementsbewoners tot in de Oo en de Exgaard kunnen kijken. De werkelijke kring van belanghebbenden is veel groter dan direct omwonenden; veel groter dan de gemeente ons wil doen geloven.”
  • “Tegen mij is gezegd dat de hoorzitting alleen voor genodigden was.”
  • “Als het project gewijzigd wordt is de kerk haar aanbetaling kwijt. Ze zitten klem.”
  • “Ik ben niet tegen gedeeltelijke herbestemming maar niet ten koste van álles.”