75 Jaar geleden werd de kerk van Melick verwoest door bombardementen.

De verwoeste Andreaskerk van Melick is op 4 februari 2020 herdacht met een gedenkplaat. De plaat is aangebracht in het kapelletje op de Kerkberg, het enige dat overbleef na het bombardement. De tekst is samengesteld en vertaald door classicus dhr. Niessen uit Melick.

Vertaling

Nadat de oude kerk was verwoest en een nieuwe elders was herbouwd probeerde de parochie er weer bovenop te komen dankzij de offers en moeite van zowel de kudde als haar herder en de voorspraak van de heiligen Andreas en Agatha. Mogen zij ook in de toekomst onze trouwe beschermers zijn.

ter herinnering aan de verwoesting van de Melicker kerk in oorlogs- en evacutatietijd op 4 februari 1945, op de vooravond van het feest van sint agatha.