De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft lovende woorden over de luidklok van Melick. Men vindt het een “zeer
zeldzame en kwetsbare middeleeuwse klok”. Het advies is dan ook de luidklok na te laten kijken door een klokkenspecialist, om te kijken of de klok in een goede conditie is. Dat schrijft men in het advies van 28 maart 2024.

Ook zegt de Rijksdienst: “De klok fungeert ook als een belangrijk, centraal element binnen de gemeenschap van Melick voor het markeren van tijd of het bijeenroepen van mensen bij
belangrijke gebeurtenissen.”
Het luiden van de klok kan volgens de Rijksdienst ook doorgaan nadat er woningen in de kerk komen. Dat kan op gezette tijden of met een luid schema. Want: “Een klok zonder functie verliest
betekenis en alle religieuze, historische, culturele en immateriële waarden”, zegt de Rijksdienst.
Verder geeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed het advies om:
-De luidklok op haar huidige locatie in de toren te behouden.
-Geen woning te maken in de kerktoren op de zesde verdieping.
-De gemeenschap van Melick te betrekken bij de besluitvorming.
Zo lang de oude luidklok in de toren hangt, blijft de kerk in Melick een rijksmonument. De aanwezigheid van een klok uit 1337 is namelijk de reden, dat de Andreaskerk in Melick is aangewezen als rijksmonument.

Verschillende instanties en personen hebben een zienswijze ingediend die pleit vóór het behoud van de kerkklok in de kerktoren zelf. Dit waren o.a. de Cuypersvereniging en de beheerders van deze website, Herdenkingroerdalen.nl.

De Rijksdienst zegt dat de klokkentoren van de Andreaskerk speciaal gebouwd is om de middeleeuwse klok te huisvesten en de juiste constructie heeft. “De klok behoort bij de kerk en bij Melick. De klokkentoren is gebouwd om de klok te laten functioneren.”